நம் இனத்தை சேர்ந்த தச்சர்கள்
இப்பகுதியில் உங்களை இணைத்து கொள்ள விரும்பினால் இங்கு கிளிக் செய்யவும்
YOGANANTHAN.B
we doing all types of wood workings like cubbord,door,window,kitchen decoration,furniture,and also doing aluminium works
தொடர்புக்கு
N.venkatesan
I am good worker
தொடர்புக்கு
செ. ஸ்ரீஆண்டவர்
நான் ட்ரைவிங், வெல்டிங், டர்னிங, தட்ச்சுத்தெழில், மற்றும் T.V மெக்காணிக், ஆகிய தெழில்கள் கற்றிருக்கிரேன்
தொடர்புக்கு