நம் இனத்தை சேர்ந்த தொழில் அதிபர்கள்
இப்பகுதியில் உங்களை இணைத்து கொள்ள விரும்பினால் இங்கு கிளிக் செய்யவும்
prakash
நான் ' ராஜாராணி தங்கமாளிகை ' என்ற நிறுவனத்தை பட்டுக்கோட்டையில் நடத்தி வருகிறேன். நான் இந்த அமைப்பில் இணைவதில் பெருமை அடைகிறேன். நன்றி!
தொடர்புக்கு
T.RAVICHANDRAN
DEAR SIR, I AM BELONGING VISWAKARMA COMMUNITY; FOR MORE DETAILS; PLEASE SEE MY WEB; www.ravichainthrin.com
தொடர்புக்கு
A .SOMANATHAN
I am in paper conversion line , like paper tube , cones, containers.This products are using by industries , textiles, consumer goods packing . I can help to new enterpernour's to start paper products such as paper cups , paper envolpes , files and even similar to my products . we also manufacturing machines for making paper tubes & cones .
தொடர்புக்கு
K.Aravindhan
I am an Electrical Engineer / 'EA' Grade Electrical Contractor . I am running a company which provides electrical consultation and services and also manufactures Electrical Panels.
தொடர்புக்கு
MARIMUTHU
DOING GOOD CONSTRUCTION BUSINESS AND JEWELLERY SHOP AT TUTICORIN. ANY GUIDE OR HELP TO OUR COMMUNITY PEOPLES FOR EDUCATION AND JOB I CAN DO IT IF POSSIBLE.
தொடர்புக்கு
c.Azhakesan
I am in Chennai(my native kanyakumari dist.,) Real estate bussines, own company, bussines stated on 10 years back i am 33 years old. pls contact C.Azhakesan Achary
தொடர்புக்கு